Hopp til innholdet

SCA Norway informerer …

SCA Norway synes det er beklagelig at SCA internasjonalt har tatt kontroversielle valg hva angår land hvor konkurransene for 2018 skal gjennomføres. Dette har ført til mange og til dels sterke reaksjoner. Blant annet har viktige samarbeidspartnere trukket seg og eksempelvis SCA Canada har besluttet å kun gjennomføre nasjonale mesterskap i 2018 og ikke sende noen av sine nasjonale vinnere videre til VM 2018.

SCA Norway gjennomfører sine mesterskap i mars 2018 (mer informasjon kommer). Det er imidlertid foreløpig ikke tatt noen avgjørelse på hvorvidt SCA Norway skal legge noen føringer eller begrensninger hva angår deltagelse i VM 2018. Vi vil tillate oss å se an situasjonen fremover og en endelig avgjørelse vil bli tatt primo 2018.