Hopp til innholdet

Hvem vil holde RM?

Neste NM avholdes i Mars 2018, og nå søker vi dere som er interesserte i å avholde regionale mesterskap. RM skal gjennomføres innen 31 Januar 2018, men kan godt gjennomføres tidligere. Frist for å melde interesse for å arrangere RM er 1. September 2017.

Spesialkaffe til alle!
Vi ønsker å spre kunnskap, og å inspirere alle til å lage spesielt god kaffe. Derfor søker vi arrangører som tenker kreativt når dere inviterer deltagere til RM. Inviter ikke bare de beste kaffebarene, men også de som kanskje trenger inspirasjon til å lage bedre kaffe. For å gjøre terskelen lavest mulig har vi i år valgt å fjerne deltageravgift for RM, og det er ikke krav til medlemskap i SCA/SCAE for å delta i RM. For å delta i NM er medlemskap obligatorisk.

Classic Barista & Brewers Cup
Det vil bli avholdt RM i både Classic Barista og Brewers Cup. Kvalifisering gjennom RM er obligatorisk for deltagere i disse grenen under NM 2018. Derfor ønsker vi at flest mulig arrangerer RM i begge grener. RM kan arrangeres over 1 eller 2 dager. Samtidig som vi ønsker deltagelse fra flest mulig byer ønsker vi også at konkurransebyene er mest mulig selvhjelpene. Det vil si at vi ønsker at alle arrangørene selv stiller/bekoster dommere. Blir dette vanskelig ønsker vi sentralt å hjelpe med å løse utfordringen.

Krav til RM arrangør:

  • Minimum én 2 gruppe espressomaskin og espressokvern av god kvalitet.
  • 2 smaksdommere og 1 teknisk dommer. Krav til dommerne er at de er erfarne baristi med god kjennskap med Rules & regulations.
  • Konkurransen må minimum ha 3 deltagere pr. konkurransegren.

Meld deres interesse her:
[pwebcontact id=24]