Alle VM konkurransene er utsatt!

Det føles litt uvirkelig at det bare er en uke siden vi avholdt NM i kaffekunst under den store SMAK-messen i Lillestrøm. Slik situasjonen omkring COVID-19 er idag hadde hele arrangementet vært avlyst.

VM i Barista og Brewers Cup er utsatt!

Den store kaffemessen Melbourne International Coffee Expo hvor SCA skal holde VM i Barista og Brewers Cup er utsatt. Mesterskapet skulle avholdes 4-6. Mai, men er nå utsatt til 3-6. November.

Også latte Art, Cup Tasters og Coffee in Good Spirits som skulle arrangeres i Polen 18-20. Juni er nå utsatt til 15-17 Oktober.

Utover hva SCA bestemmer i forhold til konkurransene kan nasjonale mestere utsette deltagelsen i VM om denne ønsker det. Dette er fastlagt i regelen om Deferred Candidacy. Det betyr at nasjonale mestere av 2020 kan utsette deltagelsen i VM til 2021. I et slikt tilfelle deltar både mesteren fra 2020 og 2021 i VM 2021.

Hold deg oppdatert HER!