Valg av styremedlemmer til SCA Norway

Nå er det valg på styremedlemmer i SCA Norway. Valgprosessen gjennomføres av SCA hovedkvarteret i England. Valget foregår ved at alle medlemmene får E-post med instruksjoner og linker til en svært enkel prosess.

Det er valg på disse funksjonene:

  • National Coordinator
  • Membership Coordinator
  • Education Coodinator
  • Events Coordinator
  • Marketing & Communication Coordinator

Valgprosessen starter med nominasjoner (innen 12. September), etterfulgt av selve valget (innen 26. September) og det nyvalgte styret offentliggjøres 3. Oktober.

Det nåværende styret bestående av Marit Lynes,  Madeleiene Solheim Johnsen og Tobias Abrahamsen stiller seg tilgjengelig for nyvalg. Alle norske SCA medlemmer kan nomineres, og inntil 5 personer kan delta i et nyvalgt styre.

Er du eller din bedrift medlemmer av SCA og ikke har fått tilsendt omtalte E-post, vennligst kontakt Marit Lynes: marit@scae.no