UTPLASSERING AV NM MASKINER 2012

UTPLASSERING AV NM MASKINER 2012.

SCAE Norge og AE-FOODTECH har et ønske om å gjøre årets NM maskin tilgjengelig for deltagerne til årets NM. I og med at maskinen er et nytt bekjentskap for de fleste, vil det være kvalitetshøynende for konkurransen at så mange som mulig kan få øvet på maskinen før man kommer til NM.

Styret i SCAE Norge har derfor bedt AE – FOODTECH pent om ikke det er mulig å plassere ut maskiner på 3 sentrale steder rundt om i landet. Det stiller AE – FOODTECH seg positivt til.

Valget av steder er så gjort med utgangspunkt i tilgjengelighet, lokalitet og administrasjon av mottak og delegering av øvetid.

 • For region Øst og Sørlandet vil det plasseres ut en maskin hos Solberg & Hansen AS (Oslo). Kontaktperson for øvetid er; TLF 23036820 post@sh.no
 • For region Vest vil det plasseres ut en maskin hos Kaffemisjonen (Bergen) Kontaktperson for øvetid er; Jan Lorentzen 98819611 jan@kaffemisjonen.no
 • For region Midt og Nord vil det plasseres ut en maskin hos Dromedar Kaffebar AS (Trondheim) Kontaktperson for øvetid er; Roy Davidsen 48352013 roy@dromedar.no

RUTINER FOR ØVING;

 • Maskinen skal være tilgjengelig for alle som er påmeldt i en av konkurransegrenene til NM I KAFFEKUNST 2012.
 • Avtale om øvetid gjøres med oppgitt kontaktperson
 • Man må selv stille med kaffe, kopper og øvrig utstyr
 • Området skal forlates oppryddet og vasket
 • Maskinen skal renses og forlates konkurranseklar.
 • Alle feil eller mangler som oppstår med maskinen i øvetiden er den enkeltes ansvar. Det vil si at hvis maskinen trenger service pga bruk som har påført maskinen skade, vil den enkelte bli holdt økonomisk ansvarlig for utbedringene
 • Maskinen vil være tilgjengelig fra og med 15.03.12 (tiden det tar å få sendt og rigget opp maskinene etter RM på Lillestrøm)
 • Maskinene vil rigges ned senest onsdag 18.04.12 for sending til Haugesund.

SCAE Norge styret.

Last ned dette innlegget som PDF-fil her:
UTPLASSERING AV NM MASKINER 2012