RM- Classic Barista 2015

 

Påmelding RM-Classic 2015

Regionalmestarskap (RM) arrangeres hvert år på forskjellige steder i landet:

 • 14. Januar: RM i Oslo (arrangert av Solberg & Hansen på Mathallen) Påmeldingsfrist kl. 12:00 07. Januar
 • TBA: RM i Ålesund (arrangeres av JACU)
 • TBA: RM i Trondheim (arrangeres av Dromedar)
 • 18. Januar kl. 14:00: RM i Kristiansand (arrangeres av Camillo Bastrup)
 • 5. Feb: RM Bergen (arrangeres Kaffemisjonen)
 • TBA: Haugesund (arrangeres av Totalen kaffebar/bluebird))
 • 8. Februar RM i Horten (arrangeres av Kafferiet)

Informasjon (IKKE kontakt andre):

Alle må betale deltakeravgift:

 • SCAE medlemmer: 350 kr.
 • Ikke medlemmer: 450 kr.
 • Deltageravgiften betales til  konto: 1602.51.82883. Bruk gjerne kommentarfeltet til navn på deltagere.
 • Alle individuelle personer må betale deltakeravgift. Arbeidsstedet kan betale for deltager, men det må betales for hver i sær. Dette gjelder også for ansatte i medlemsbedrifter.
 • Betalt deltakeravgift regnes som påmelding. Kvittering må vises på konkurransestedet.

Antall deltagere avgjør hvor mange som kvalifiseres til NM

 • 4 deltagere i RM, gir 1 deltagere i NM
 • 6 deltagere i RM, gir 2 deltagere i NM
 • 9 deltagere i RM, gir 3 deltagere i NM
 • 12 deltagere i RM, gir 4 deltagere i NM
 • 15 deltagere i RM, gir 5 deltagere i NM
 • Over 15 deltagere i RM, gir 5 deltagere i NM

Hver deltager i RM skal servere:

 • 2 espresso
 • 2 cappuccino
 • 2 signaturdrikker

Hva er en signaturdrikk:

En signaturdrikk er en egenkomponert drikk med minimum 1 shot espresso for hver av de 2 signaturdrikkene. Kaffesmaken skal være tydelig og drikken kan ikke inneholde alkohol eller situp ol. fra alkohol.  Signaturdrikken kan serveres varm eller kald.

Fremføring:

 • Underkonkurranse tiden (10 minutter) skal det holdes en fremføring. En fremføring kan inneholde en beskrivelse av art, opphav og en personlig begrunnelse for hvorfor du har valgt å servere denne spesifikke kaffen. I hovedsak kan du snakke om hva du vil om det bare er relevant.

Hvor lang tid får deltagerne i RM?

 • 10 minutter forberedelse (kalibrering av kvern, oppdekning osv)
 • 10 minutter konkurranse tid (produksjon og fremføring)
 • 10 minutter opprydning (klargjøring til neste deltager)

Konkurranseregler:

I RM benyttes samme regler og poengskjema som brukes i VM. Det er bare 2 forskjeller.

 • I RM lages 2 av hver drikk (VM: 4)
 • I RM kan det maks brukes 10 minutter (VM: 15 minutter)

Regler, poengskjema og «pinlig» nøyaktig forklaring finner du her: http://www.worldbaristachampionship.org/wp-content/uploads/2014/05/2015-WORLD-BARISTA-CHAMPIONSHIP-RULES-AND-REGULATIONS-VERSION-2012.10.13-1.pdf

Det viktigste er kanskje dommerskjemaene:
Smaksdommer:  http://www.worldbaristachampionship.org/wp-content/uploads/2014/05/Revised-2014_WBC_Sensory_Score_Sheet-2014-Ark1.pdf
Tekniskdommer: http://www.worldbaristachampionship.org/wp-content/uploads/2014/05/2014-WBC-TECHNICAL-Score-Sheet.pdf

 

Hovedsponsor artikkel