Cezve/Ibrik

NM-Cezve/Ibrik

Cezve/Ibrik er det som vi ofte kaller gresk eller tyrkisk kaffe. Denne måten å brygge kaffe benyttes av millioner av mennesker, og konkurransegrenen har sin velfortjente plass under Kaffefest i Drammen 4-6. april 2013. Den nye norgesmesteren skal representere Norge i World Championship i Istanbul, Tyrkia september 2013 (nøyaktig dato kommer senere).

 

Mye spennende:

 • Det vil bli avholdt en tradisjonell tyrkisk bryllupseremoni
 • Utstilling av bryggeutstyr fra middelhavsområdet
 • Kurs, demonstrasjon og smaksprøver blir servert av Havva Kaba (nr.3-2012) og Johanna Wechelsberger (tidligere nr. 2 i VM).
 • Konkurranse (selvfølgelig)

 

Påmelding og spørsmål rettes til: (påmeldingsfrist 15. mars):

 • Cezve/Ibrik: Alf Kramer alfkramer@remarc.no

 

Deltakeravgift for NM (betalingsfrist 15. mars)

 • SCAE medlemmer: 250 kr.
 • Ikke medlemmer: 350 kr.
 • Deltageravgiften betales Tore Øverleir (tore.overleir@gmail.com) konto: 1602.51.82883.
 • Merk betalingen med navn på den konkurransegrenen. Kvittering må fremvises på konkurransestedet.
 • De som ønsker å delta i flere grener må  melde seg på i hver og en, men deltageravgiften skal bare betales en  gang.

 

Hver deltager i NM skal servere:

 • 2 tradisjonelt brygget kaffe uten sukker eller andre smakstilsetninger. 1 til hver av de 2 dommerne.
 • 2 tradisjonelt brygget kaffe med hvilke som helst smakstilsetninger (ikke alkohol). 1 til hver av de 2 dommerne.
 • Det kommer også til å være en teknisk dommer, men denne skal ikke serveres.

 

Kaffe & utstyr:

 • Det vil bli brent en egen kaffe som deltagerne skal bruke.
 • Arrangøren tilbyr både sandvarmer og gassbrenner.
 • Arrangøren tilbyr kopper.
 • Alt utstyr utover det som allerede er nevnt, må deltagerne skaffe selv.

 

Konkurranseregler:

 • I NM benyttes samme regler og poengskjema som brukes i VM, men noe forenklet (kontakt Alf Kramer alfkramer@remarc.no).
 • Havva Kaba holder kurs med demonstrasjon av konkurransereglene i NM-Cezve/Ibrik. Kurset finner sted på fredag i forkant av konkurransen.

 

VM-regler, poengskjema og «pinlig» nøyaktig forklaring finner du her: http://www.ibrikchampionship.org (Dessverre er reglene ikke tilgjengelig på norsk)

2012-ibrik-header