Krav til medlemskap

IMG_LatteArt_4

SCAE-Europa har bestemt at alle som deltar NM og VM må være medlem av SCAE. Om et firma er medlem trenger ikke enkeltpersoner å være personlige medlemmer. Om av en eller annen grunn en arbeidsgiver ikke ønsker å være medlem av SCAE må deltageren i NM og VM betale engen kontingent. Dette er altså bestemt av SCAE internasjonalt, og vi er forpliktet til å følge opp. Her er linken til innmeldingen:http://scae.com/images/PDF/SCAE%20MEMBERS%20BOOK%202013%20FORM.pdf