Innkaling til årsmøte!

 

Vi innkaller til årsmøte tirsdag 14. januar klokka 19:00 hos Solberg & Hansen.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2013

SCAE-Norge har lagt bak seg et flott 2013, med avvikling av NM, deltagelse i VM, og baristalandslaget har deltatt i NBC. Vi har jobbet med de økonomiske utfordringene, med sponsorrelasjoner. Vi har satt ny rekord i antall styremøter (takk til Skype). Vi har avviklet regionale mesterskap, jobbet med blogg og Facebook. Det blir en nærmere redegjørelse for dette under årsmøtet.

Årsmøte for 2013 holdes hos Solberg & Hansen tirsdag 14. januar kl. 19:00   

AGENDA:
1) Styres årsberetning. Styremøter, arrangementer, konkurranser, dommerutvikling og medlemsaktivitet.
2) Økonomi, gjennomgang av sponsorsituasjonen, og planer for økonomien 2014.
3) Valg av nye styremedlemmer. Interesse meldes til John Arild Stubberud (john.stubberud@gmail.com).
4) NM 2014.
5) Eventuelt. Saker kan meldes til John Arild Subberud (john.stubberud@gmail.com), eller ved ankomst.

MERK:
Det er ikke nødvendig at du eller din arbeidsgiver er medlem i SCAE-Norge for å delta, men bare medlemmer har stemmerett. Vi setter pris på om du melder fra at du kommer til John Arild Stubberud (john.stubberud@gmail.com). Om medlemmer er forhindret fra å møte kan en annen representere om det fremlegges skriftlig fullmakt. Det er kun en stemme for hvert medlemskap. Registrering og utdeling av stemmeseddel foregår ved inngangen. Vær vennlig å oppgi medlemsnummer.

Mvh:
Syret