Hvor blir NM i Kaffekunst 2014?

NM i Kaffekunst vokser og blir større og større. Noe vi har lært er at arrangementet kan bli ennå bedre om arrangøren får bedre tid til forberedelser. Derfor har vi bestemt oss for at søknadsfristen for å bli vertskap for NM i Kaffekunst allerede utgår 1. mai! For interesserte er det bare å hive seg rundt, tenke seg om og skrive en enkel søknad.

For mer informasjon ta kontakt med SCAE Norge Nasjonalkoordinator, Kari Janne Andersen, kari@kaffikari.no (www.kaffikari.no).