Regionalmesterskap (RM) 2014

Regionalmestarskap (RM) arrangeres hvert år på forskjellige steder i landet:

 • 13. Februar: RM i Oslo (arrangert av Solberg & Hansen på Mathallen)
 • 17. Februar: RM i Ålesund (arrangeres av JACU)
 • 18.Februar: RM i Trondheim (arrangeres av Dromedar)
 • 23. Februar: RM i Kristiansand (arrangeres av Hotel Norge i Gladkjøkkenet)
 • 27. Februar RM i Bergen (arrangeres av Dromedar)
 • TBA: RM i Tromsø

Påmelding og informasjon (IKKE kontakt andre):

Alle må betale deltakeravgift:

 • SCAE medlemmer: 250 kr.
 • Ikke medlemmer: 350 kr.
 • Deltageravgiften betales til  konto: 1602.51.82883. Bruk gjerne kommentarfeltet til navn på deltagere.
 • Alle individuelle personer må betale deltakeravgift. Arbeidsstedet kan betale for deltager, men det må betales for hver i sær. Dette gjelder også for ansatte i medlemsbedrifter.
 • Betalt deltakeravgift regnes som påmelding. Kvittering må vises på konkurransestedet.

Antall deltagere avgjør hvor mange som kvalifiseres til NM

 • 4 deltagere i RM, gir 1 deltagere i NM
 • 5 deltagere i RM, gir 2 deltagere i NM
 • 9 deltagere i RM, gir 3 deltagere i NM
 • 12 deltagere i RM, gir 4 deltagere i NM
 • 15 deltagere i RM, gir 5 deltagere i NM
 • Over 15 deltagere i RM, gir 5 deltagere i NM

Hver deltager i RM skal servere:

 • 2 espresso
 • 2 cappuccino
 • 2 signaturdrikk

Hva er en signaturdrikk

En signaturdrikk er en egenkomponert drikk med minimum 1 shot espresso for hver av de 2 signaturdrikkene. Kaffesmaken skal være tydelig og drikken kan ikke inneholde alkohol eller situp ol. fra alkohol.  Signaturdrikken kan serveres varm eller kald.

Hvor lang tid får deltagerne i RM?

 • 10 minutter forberedelse (kalibrering av kvern, oppdekning osv)
 • 10 minutter konkurranse tid (produksjon og fremføring)
 • 10 minutter opprydning (klargjøring til neste deltager)

Konkurranseregler:

I RM benyttes samme regler og poengskjema som i VM. Det er bare 2 forskjeller.

 • I RM lages 2 av hver drikk (VM: 4)
 • I RM kan det maks brukes 10 minutter (VM: 15 minutter)

Regler, poengskjema og «pinlig» nøyaktig forklaring finner du her: http://worldbaristachampionship.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/2014-WBC-RULES-AND-REGULATIONS.pdf

Kanskje det viktigste er dommerskjemaene:

Teknisk: http://worldbaristachampionship.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/2014-WBC-TECHNICAL-SCORESHEET.pdf

Smaksdommere: http://worldbaristachampionship.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/2014-WBC-SENSORY-SCORESHEET.pdf