Har du betalt?

 

Har du betalt?
Har du betalt?

Har du betalt? Mange av dere har ennå ikke betalt deltageravgiften. Disse inntektene er MEGET viktig for at SCAE-Norge i det hele tatt skal kunne arrangere konkurranser! Deltageravgiften er 250 kroner (se fanen “NM 2014” på scae.no). Om du ikke betaler kan vi nekte deg å delta i konkurransene!

SCAE-Europa krever også at alle deltagerne skal være medlemmer av SCAE. Informasjon om dette finner du under  fanen “NM 2014” på scae.no. Om du ikke er medlem kan vi nekte deg å delta i konkurransene! Selvfølgelig må alle deltagerne i VM være medlemmer …