Fordeling av semifinaleplasser til Norgesmesterskapet i Klassisk Baristakunst 2012

Det har kommet inn flere spørsmål om hvordan plassene til semifinalen i Klassisk Baristakunst fordeles. Her er svaret:


Det er 18 plasser i semifinalen i Klassisk Baristakunst som arrangeres under Kaffefestivalen i Haugesund 26.-28. april 2012. Semifinalerunden starter tidlig morgen torsdag 26. april. Avgjørelsen om hvor mange som går videre til semifinalen
regnes ut basert på antall deltagere i hvert Regionale Mesterskap. Beregningen skjer er som følger:


  • 1 til 5 deltagere i Regionalt Mesterskap gir én (1) plass i semifinale. Lokal vinner skal konkurrere i Haugesund.
  • 6 til 10 deltagere i Regionalt Mesterskap gir to (2) plasser i semifinale. Vinner og andre plass skal konkurrere i Haugesund.
  • 11 eller flere deltagere i Regionalt Mesterskap gir tre (3) plasser i semifinale. Vinner, andre og tredje plass skal konkurrere i Haugesund.
De øvrige plassene blir fordelt etter en utregning av den prosentvise deltagelsen i de respektive Regionale Mesterskapene i en kombinasjon med oppnådd poengsum. I beregningen av antall deltagere i hvert Regionale Mesterskap taes kun i betrakting de deltagere som faktisk gjennomfører sin presentasjon. Diskvalifikasjon eller ‘no-show’ i et RM blir ikke tatt med i beregningen av antall deltagere når plasser til semifinalen skal beregnes. Eksempel: Ved 11 påmeldte deltagere i et RM, men der kun 10 gjennomfører grunnet en diskvalifikasjon eller ‘no-show’ vil det kun bli beregnet 2 plasser i semifinalen til deltagerene i den respektive RM konkurransen.


Når alle regionale mesterskap er gjennomført vil endelig utregning gjøres og de eventuelle ledige plassene vil fordeles. SCAE Norge har en representant tilstede under alle de regionale mesterskapene for å sørge for at poengene som blir gitt kan sammenlignes i ettertid.


Ved spørsmål, ta kontakt med: hoveddommer@scae.no