Årsmøte

Årsmøte
Årsmøte

Årsmøte for 2014 holdes hos Foodtech onsdag  25. Februar kl. 19:00   

AGENDA:
1) Styres årsberetning. Styremøter, arrangementer, konkurranser, dommerutvikling og medlemsaktivitet.

2) Økonomi, gjennomgang av sponsorsituasjonen, og planer for økonomien 2014.

3) Valg av nye styremedlemmer. Interesse meldes til John Arild Stubberud (john.stubberud@gmail.com).

4) Eventuelt. Saker kan meldes til John Arild Subberud (john.stubberud@gmail.com), eller ved ankomst.

MERK:
Det er ikke nødvendig at du eller din arbeidsgiver er medlem i SCAE-Norge for å delta, men bare medlemmer har stemmerett. Vi setter pris på om du melder fra at du kommer til John Arild Stubberud (john.stubberud@gmail.com). Om medlemmer er forhindret fra å møte kan en annen representere om det fremlegges skriftlig fullmakt. Det er kun en stemme for hvert medlemskap. Registrering og utdeling av stemmeseddel foregår ved inngangen. Vær vennlig å oppgi medlemsnummer.

Mvh:
Syret