Mulig stemmefusk i kåringen av Årets Kaffebar

Det er beklagelig å måtte meddele at vi har oppdaget noe som tyder på stemmefusk i kåringen av Årets Kaffebar. Heller ikke www.scae.no er skånet for internets fallgruver og vi har gjennom en periode oppdaget unormal aktivitet på avstemningen. Styret undersøker fortløpende hva årsaken kan være og vil komme tilbake med tiltak så fort vi har et bredere grunnlag for dette.

Trist hilsen fra
Styret i SCAE Norge