Hvorfor være sponsor av SCAE Norge?

 • Møt menneskene som jobber i bransjen fra eierne og beslutningstagerne helt ned til baristaen bak baren.
 • Direkte mulighet til å markedsføre seg ovenfor sluttforbruker.
 • Profilere sitt produkt eller merkevare under NM.
 • Oppnå direkte salg av produkt til bransjen.
 • Fange opp trender og bevegelser i markedet som gjør at man er i stand til komme hurtigere ut i markedet med nye produkter.Bruke vårt miljø ovenfor egne ansatte – herunder utveksle kurs og aktiviteter.
 • Ha tilgang til mye god kaffe og artige mennesker!

 Hvordan profileres en sponsor?

 • På hjemmesidene til www.scae.no
 • På bekledning for Det Norske Barista Landslaget
 • På stand under NM
 • I konkurranse området under NM
 • På brevark og annen kommunikasjon internt og eksternt i SCAE Norge
 • Tilgang til profilering lokalt under kvalifiseringsrundene rundt om i 8 – 10 byer.

 I tillegg vil det være mulighet for spesielle avtaler fra sponsor til sponsor i forhold til for eksempel bruk av Det Norske Barista Landslaget, kurs og annen utveksling.

Hvordan bli sponsor? 

Ta direkte kontakt med sponsoransvarlig i SCAE Norge. Vedkommende nåes på sponsor@scae.no

Hvem er vi?

Vi er en bransjeorganisasjon for alle store og små aktører som jobber med kaffe som fag og håndtverk. Spennet i medlemsmassen er stort, vår medlemsmasse er alt ifra kaffebarer, kaffebutikker, espressomaskinleverandører, kaffebrennerier og leverandører til privat personer.

Felles for alle er at man har en litt ” utenom det vanlige ” interesse for kaffe som en spesialitet.

Pr desember 2009 teller vår medlemsmasse ca 40 bedrifter og privat personer. Utover dette anslår vi at vi når ut til ca 4000 ansatte som jobber med kaffe, eller kafferelaterte produkter i det daglige.

Hva gjør vi?

Primært jobber SCAE Norge med en aktivitetsskapende hjemmeside, hvor alle aktiviteter rundt om i landet blir registrert. Her har vi debatter, her legges det inn aktuelt kaffe faglig stoff og reportasjer, her kan man treffe likesinnede.

I tillegg jobber SCAE Norge med arrangementet NM i Baristakunst en gang i året.

Dette arrangementet har innledende runder med kvalifiseringer i 8-10 byer hvert år. Til selve hovedrunden kvalifiseres 20-24 deltagere som kjemper om å bli Norgesmester og automatisk kvalifisert til VM i Barista kunst.

Under NM dagene har vi også NM i cupping, NM i latte art og NM i coffee in good spirit.

Vinnerne av disse grenene er også kvalifisert til deltagelse i VM.

Selve NM som aktivitet bidrar til at nærmere 100 baristaer rundt om i landet konkurrerer. Tillegg samler selve NM dagene et sted mellom 200 og 300 mennesker innenfor bransjen. Mange nettverk og en del buisness blir skapt på dette møtestedet. Dessuten kårer vi Årets Kaffebar! 

Norge har en lang fartstid i disse konkurransene, og siden VM ble etablert første gang (2001) hatt tre VM vinnere.

I tillegg organiserer SCAE Norge Det Norske Baristalandslaget, hvor de beste innenfor de ulike grenene danner et landslag hvert år. Dette laget har som formål å videreutvikle deltagerne, konkurrerer i Nordic Baristacup og sist, men ikke minst, delta på arrangementer i sponsorer’s regi.

Hvordan er SCAE Norge organisert?

SCAE Norge er en ideel medlemsorganisasjon, og et chapter av den Europeiske organisasjonen SCAE.

SCAE Norge er en non-profit organisasjon, hvor arbeidet i og for organisasjsonen baseres på frivillig arbeid blant medlemmene.

SCAE Norge drives av et valgt styre bestående av til enhver til 5-7 personer, som har som hovedoppgave å gjennomføre aktivitetene nevnt ovenfor. Hvert medlem av styret har dedikerte arbeidsoppgaver.  Styret rapporterer til årsmøtet som avholdes under NM dagene. Organisasjonene praktiserer one member – one vote.

SCAE Norge er helt avhengig av å innhente sponsorstøtte fra miljøene rundt seg for å kunne klare å gjennomføre aktivitetene. Målet er å kunne avholde NM, med stor fokus på de lokale kvalifiseringene. Videre å kunne operer en attraktiv og levende hjemmeside, samt å kunne innhente nok midler til å kunne drifte Det Norske Barista Landslaget.

DE ULIKE SPONSORMODELLENE;

SCAE Norge deler arbeidet med sponsorer i tre ulike nivåer:

1.)   HOVEDSAMARBEIDSPARTNER

 En hovedsamarbeidspartner betaler en engangssum pr år. 

For denne summen får man tilgang til alle de kanaler som SCAE Norge til enhver tid kan tilby i forhold til logoplassering, standplass for produkt pushing under hoved NM, rettighet til bruk av Det Norske Barista Landslaget, rettighet til plassering av produkt under NM. I tillegg unik tilgang til medlemsmassen.

Scae Norge ønsker til enhver tid å ha kun tre-fem hovedsamarbeidspartnere, og det vil ikke være plass til mer en partner fra unike deler av bransjen (herunder for eksempel kaffe, melk og espressomaskin)

SCAE Norge er opptatt av at en hovedsamarbeidpartner skal kunne bidra positiv i utviklingen av organisasjonen, og ønsker ett tett og fruktbart samarbeid.

Hovedsamarbeidspartnere vil bli fulgt tett opp av sponsoransvarlig i SCAE Norge.

SCAE Norge ønsker at en hovedsamarbeidsavtale skrives for to år av gangen. Dette for å kunne bygge langsiktig relasjon mellom partene.

2.)   FORRETNINGSPARTNER 

En forretningspartner er en partner som deltar aktiv på de ulike aktivitetene SCAE Norge skaper gjennom året. En forretningspartner bidrar etter avtale med utstyr, produkter eller tjenester som avtales på to måter; 

 1. Til et enkeltstående arrangement – herunder kan ikke utstyr, produkt eller tjeneste være i konflikt eller konkurranse med hovedsamarbeidspartner hvis ikke annet er avtalt. Scae Norge vil vurdere fra arrangement til arrangement hvorvidt det også skal avkreves sponsorat i form av økonomiske midler i tillegg til utstyr, produkt eller tjeneste. På dette nivået er det kun profilering gjennom utsyr, produkt eller tjeneste på arrangmenetet. Ingen logoplassering – ønskes det vil det bli avkrevd økonomiske midler for dette.
   
 2. Som leverandør av utstyr, produkt eller tjenester på alle arrangement i SCAE Norge regi gjennom helt kalender år. Herunder kommer det da en økonomisk kompensasjon i tillegg til utsyr, produkt eller tjeneste leveranse. Her kan heller ikke utstyr, produkt eller tjeneste være i konflikt med hovedsamarbeidspartner hvis ikke annet er avtalt. På dette nivået vil man få logoplassering på SCAE Norges hjemmeside under heading ” forretningspartner ,” profilering under hoved NM, logoplassering på ermet på Det Norske Barista Landslagets arbeidstøy og logoplassering på all korrespondanse internt og eksternt i SCAE Norge under heading ” forretningspartner. ”

Forretningspartnere vil bli fulgt tett opp av sponsoransvarlig i SCAE Norge. 

3.)   STØTTEMEDLEM;

Hvem som helst kan bli et støttemedlem.

Støttemedlem betaler inn en engangsum for sitt støttemedlemsskap. Herunder deles dette inn i 6 mnd engasjement eller 12 mnd engasjement.

Ett støttemedlem vil få sin logo eller navn profilert på SCAE Norges hjemmesider under headingen ”Støttemedlemmer”.


ADMINISTRASJON OG RUTINER VED INNGÅELSE AV AVTALER.
 

 • Alle avtaler skal kontraksfestes og godkjennes av det til enhver tids sittende styre i SCAE Norge.
 • Ved innhenting av hovedsamabreidspartnere og foretningspartnere skal man søke å kjøre en transparent og åpen anbuds/tilbudsrunde med hvor alle aktuelle aktører skal motta forespørsel samtidigt.
 • SCAE Norge vil forholde seg ” første mann til mølla ” prinsippet eller klare tidsfrister for anbud. Dette vil stå klart spesifisert i alle tilbudsbrev som går ut.
 • Alle kontrakter skal oppbevares hos sekretær for SCAE Norge og sponsoransvarlig.
 • ALLE KONTRAKTER MELLOM SCAE NORGE OG AKTØRER ER TAUSHETSBELAGT. ETHVERT BRUDD PÅ DETTE ER Å ANSE SOM KONTRAKTSBRUDD.

 

Med vennlig hilsen
Sponsoransvarlig SCAE Norge

Preben Oosterhof
sponsor@scae.no
Tlf: +47 91726650