NM i Cup Tasting

Kaffe er ikke bare kaffe. Hvor kaffen er dyrket, hvilke bønnetype det er, og klima gjør smaken på hvert enkelt parti unikt. Cup Tasting er en konkurranse der målet er å gjenkjenne disse ulikhetene.

Konkurransen vil bestå av en innledende runde, to semifinaler og en finale.

Deltakerne vil få utplassert tre kopper med sort kaffe, der to er like og én er ulik. Målet er å markere den som er ulik. I den innledende runden vil det være 6 slike triangler, mens det i semifinalen og finalen er åtte. Vinneren er den som får flest riktige. Hver deltaker kan bruke maksimalt ett minutt pr. triangel. Dersom det er to eller flere som har like mange riktige, er det den raskeste som vinner.

Det vil bli varierende vanskelighetsgrad i løpet av konkurransen; vanskelighetsgraden vil stige etterhvert som vi nærmer oss finalen.

Det vil være én hoveddommer, herunder Runar Ørmen, og én tidtakingsdommer pr. deltaker.

Det er plass til 20 deltagere i årets NM i Cuptasting. Følgende meldt seg på:

1.   Thomas Jørgensen, Benk Kaffebar i Sandnes
2.   Kevin Ehrenberg , Benk Kaffebar i Sandnes
3.   Arne Risø Nilsen, De 4 Roser i Tromsø
4.   Rasmus Helgebostad, Kaffemisjonen i Bergen
5.   Oda Misje Haug, Kaffemisjonen i Bergen
6.   Magnus Hoem Iversen, Kaffemisjonen i Bergen
7.   Camilla Alvilde Knudsen, Kaffebrenneriet i Oslo
8.   Stig Baanerud, Kaffebrenneriet i Oslo
9.   Daniel Jensen, Kaffebrenneriet i Oslo
10. Cecilie Totland, Kaffebrenneriet i Oslo
11. Audun Sørbotten, Solberg & Hansen
12. Rene Segura, Solberg & Hansen
13. Simo Kristidhi, Solberg & Hansen
14. Michael De Renouard, Solberg & Hansen
15. Mette-Marie Hansen
16. Einar K. Holthe, Stockfleth’s
17. Eirik Sand Johnsen, Stockfleth’s
18. Kjetil Gundersen, Stockfleth’s
19. Kaveh Ataei, Stockfleth’s
20. Roy Davidsen, Dromedar

Dersom du ønsker å stå på venteliste; send mail til Runar Ørmen: runar@sh.no{}