Norgesmesterskapet i Coffee in Good Spirits 2010

Irish Coffee er den mest brukte og misbrukte kombinasjon av kaffe og alkohol i verden.

Den perfekte irske kaffen krever en velbalansert kombinasjon av primært whiskey og kaffe. Valget av kaffe  i forhold til smaken og duften av whiskyen blir avgjørende for drikkens kvalitet. Til slutt den endelige balansen med sukker og fløte. Den av baristaen, barkeeper, eller kafé vert som klarer å beherske dette viser at de har en

dypere forståelse av hva kaffekvalitets kaffe angår, noe som igjen tyder på at de vil være i stand til å kunne velge en riktig type kaffe til å servere både som en ren kopp eller i gode kombinasjoner med kaffe og alkohol.

 I SCAE World Coffee in Good Spirits Championship blir konkurrentene derfor bedt om å lage 2 identiske Irish coffee og 2 identiske signatur drikker som de skal presentere for dommerne. Drikkene blir fortløpende bedømt ut ifra smak, aroma og visuelle kvaliteter. Det blir gitt karakter fra 1-10 fra hver av dommerne. Maksimal poengsum er 30 poeng. 10 poeng fra hver av smaksdommerne samt et gjennomsnitt av poengsummene fra hver av de visuelle dommerne. Det endelige utfallet for hver deltager blir skrevet på en tavle i konkurranse området.

Det vil være 1 hoved dommer, herunder Kim Jakobsen. 2 tekniske dommere og 2 visuelle dommere.

Påmelding bes sendes:

kim@dgb.no{}