I hvilken nasjon drikkes det mest kaffe?

I Norge ynder vi å angi kaffe forbruket pr. capita, eller på godt Norsk: Forbruk pr. Hode, og der kommer vi som kjent godt opp på statistikken. Men når det kommer til absolutte tall, altså import i tonn, eller i 60 kilos sekker skal vi nok et stykke ned på listen før vi finner Norge. Tradisjonelt har USA toppet denne listen. Selv om forbruket pr. capita er stabilt lavt sammenlignet med Norge, ca 1/3 del, er det mange nok Amerikanere til at de havner øverst på listen. Tyskland har tradisjonelt ligget høyt og Japan har steget som en rakett i de senere år. Den Norske importen er eksempelvis mindre enn 10 % av den Japanske og den er bare litt større enn en mikroskopisk del av den Amerikanske.

Men nå skjer det endringer, og for noen kommer det kanskje fra et noe uventet hold. Malt med bred pensel er det Amerikanske forbruket beregnet til ca 20 millions sekker pr år og det er ganske stabilt. Men  det interne forbruket i Brasil øker nå med ca 5% pr år og i 2009 er det beregnet til ca 19.4 millioner sekker. Går det nå som trendene tilsier er det ikke utenkelig at Brasil i 2010 være den nasjonen hvor det drikkes mest kaffe.