Haiti og kaffe

Haiti er nå på alle verdens førstesider og TV kanaler og det må være lite tvil om at dette er en av vår tids største humanitære katastrofer, men vi får vel minne om at Haiti også er et kaffeland og at det finnes vellykkede kaffe nasjoner  som Jamaica og DominIkanske Republikk like i nærheten , og faktisk med samme vekstvilkår.

Haiti er ingen kaffe novise for kaffe ble plantet allerede i 1734, og 50 år senere ble det plantet kaffe også på den andre delen av Hispania øya, nå den Dominiakanske Republikk.. Det gikk riktig så bra og i en periode sto øya for neste halvparten av verdens kaffeproduksjon.  Så ble øya delt i en Fransk og en  Spansk del og slaveopprøret på den Franske delen førte til at det meste av kaffeproduksjonen forsvant for aldri å komme tilbake i samme målestokk. Jamaica overtok da for en lang periode som verdens ledende produksjonsland. I dag står Haiti for mindre enn en halv % av verdens kaffeproduksjon. Potensialet på sikt er vesentlig større spesielt innen spesialitets segmentet.

I de senere år er det plantet en del på nytt basert på samme botaniske Typica grunnlag som på Jamaica. Noe av dette har vært svært så vellykket og er kjen som Haiti Bleu, en høyvokst vasket Typica. Den ble blant annet benyttet i VM i cup tasting for 2 år siden og familielikeheten med Jamaica var det liten tvil om. Nå er nok øya ikke bare utsatt for jordskjelv, men også orkaner og 2 ganger i de senere å er kaffeplantasjene kraftig desimert. Haiti Bleu selges normalt via Sandalj i Trieste og er vel verd en smak.{}