Lyst til å være dommer under NM?

For å få til en “grasrotbevegelse” som springer ut av baristamiljøet, er det gjennom ulike event vi vil rekruttere dommere som kan fungere som lokale kvalik-dommere og dommere i NM 2010 og framover.

Vi gjennomfører derfor et dommerseminar i forkant av NM 2010!

Alle som består en praktisk og teoretisk prøve vil så bli tatt med i en dommerturnus i forbindelse med kvaliker og NM 2010. Disse vil etterhvert bli en vesentlig kunnskapsbase lokalt og være drahjelp i årene framover – og kan blant annet veilede deltakere på en profesjonell og pedagogisk måte. 

Det gjøres ikke forskjell på tekniske dommere og smaksdommere; alle skal ha samme kunnskapsbase.

Det hele tar sted lørdag – søndag 30. – 31. januar! Seminaret vil vare fra kl 12:00-18:00 på lørdag og fra 10:00-16:00 på søndag. Lørdag blir i hovedsak en teoretisk dag som også inkluderer smaking av kaffe. Søndag blir en praktisk dag med flere aktiviteter, som avsluttes med en skriftlig og praktisk test.

Det er plass til omtrent 20 deltakere. Her er det med andre ord første mann til mølla-prinsippet brukes, så skynd deg på!

Deltakeravgift; Kr 500,- Bindende påmelding, med framvisning av kvittering for betalt deltakeravgift ved oppmøte. Dekker:

  • Kursmateriell
  • Lunsj begge dager
  • Kursbevis/ Diplom

Reise, opphold og øvrige måltider dekkes selv.

Påmelding innen 10.januar 2010 til hoveddommer@scae.no.

Vi ønsker at du legger ved en liten tekst om din motivasjon for å stille opp på dette arrangementet og hvorfor du er interessert i å dømme i ulike mesterskap i fremtiden.

Alle SCAE-medlemmer inviteres til å delta, men med bakgrunn i at også dommerne i kvalikene må ha tilstrekkelig kunnskap i de lokale konkurransene understreker vi at henvendelser fra kvalikbyene stiller med en liten fordel.

Mer informasjon kommer!

{}