NM Kvalifisering

 

Kvalifisering til NM i Baristakunst

Norgesmesterskapet i Baristakunst er et arrangement som vokser for hvert år. Flere baristaer ser gleden i å delta i denne kunnskapsberikende begivenheten, og samtidig ser de alvoret som ligger bak tittelen ”Norges beste Barista”
For å gjennomføre et godt mesterskap må vi begrense antall deltagere i semifinale og selve finalen. Dette gjøres gjennom lokale kvalifiseringsrunder. I år vil det bli gjennomført kvalifisering i 8 byer rundt om i Norge. Etter disse konkurransene vil rundt 24 baristaer være kvalifiserte til semifinale i Oslo i april 2010.

Kvalifisering til NM avvikles på en lokal kaffebar i vertskapsbyen, og det kan ses på som et ”Mini-NM”. Vi følger de samme reglene, dommerskjema  og benytter oss av både smaksdommer og teknisk dommer. Den største forskjellen mellom kvalik og semi/finale er at det skal kun serveres to av hver drikk (espresso, cappuccino og signaturdrikk), i tillegg har deltagere kun 10 minutter konkurransetid. Det er viktig at alle som skal delta bringer med seg ALT de trenger til sin fremføring, også på kvalifiseringen!
Det utnevnes en kontaktperson som vil være hovedansvarlig for arrangementet. Påmeldinger rettes til vedkommende , i tillegg til eventuelle spørsmål. I år vil følgende byer arrangere lokal kvalifisering (kontaktperson står skrevet i parentes);
Tromsø (Jørn Olsen, Kaffebønna, jorn@kaffebonna.no )
Mosjøen (Rune Andersen, Lille Torget, r-eander@online.no )
Trondheim (Preben, Dromedar, preben@dromedar.no )
Bergen (?)
Stavanger (Thomas Jørgensen, Benk, )
Kristiansand (Steinar Svenning, Cuba Life, svenning77@msn.com )
Oslo (?)
I tillegg prøver vi å få gjennomført kvalik i følgende byer. Her mangler vi kontaktperson og arrangementssted. Om du jobber i en av disse byene og kunne tenke deg og gjennomføre kvalifisering ber vi deg ta kontakt med oss
Ålesund
Tønsberg
Fredrikstad
Alle byene vil gjennomføre sin kvalik i uke 7, 15. til 21. februar. Kontaktpersonen er som sagt hovedansvarlig for gjennomføring. Kontaktpersonen vil motta fra styret i SCAE Norge  alle regler for mesterskapet, dommerskjema o.l.
I hver by vil det være en hoveddommer/dommeransvarlig under selve konkurransen.  For NM 2010 vil vi gjennomføre en obligatorisk kvalifisering av alle hoveddommere som skal dømme i lokale kvaliker. Alle som ønsker å være dommer i kvalik eller NM må delta på et to dagers kurs i Oslo (se eget skriv).
Vi vil på et senere tidspunkt informere om hvor mange som kommer videre fra hver by. Det er selvskrevet at lokal vinner automatisk går videre til semifinale i Oslo. I tilegg vil totalt antall deltagere i hver by avgjøre hvor mange som går videre. Med andre ord – jo flere som deltar i en lokal kvalifisering jo flere fra denne byen vil kunne gå videre til semifinalene.
Norgesmesterskapet er mer enn NM i Klassisk Baristakunst.
Det konkurreres også i NM i Latte Art, NM i Cuptasting og NM i Coffee in Good Spirits. Det gjennomføres IKKE kvalifiserende runder til disse konkurransene. Her melder man seg på per mail/telefon til hoveddommer for NM 2010. Det vil være begrenset antall plasser i disse tre konkurransene.
Det er en deltageravgift på kr. 250,- for hver konkurransegren. Dette SKAL forhåndsbetales til SCAE Norges konto. Navn, arbeidssted og konkurransegren skal noteres på innbetaling. Om du ønsker å delta i flere konkurransegrener ganger du opp deltageravgiften og beskriver dette på innbetalingen. Kvittering for innbetalt deltageravgift fremvises før konkurranse. Uten kvittering vil man IKKE kunne delta!
Spørsmål rundt kvalik eller konkurransegrenene i NM kan rettes til hoveddommer for NM 2010, Mette Marie Hansen fra KAFFA (mail og mobil), hovedansvarlig i vertskapsbyene (se liste over), eventuelt SCAE Norges arrangementskomité ved Gunnhild Seljenes (gunnhild@dgb.no ) eller Morten Aarnæs (morten@espressospesialisten.no )