Vil du synliggjøre dine produkter blant norges fremste kaffeksperter?

I forbindelse med etableringen av www.scae.no har vi besluttet å tilby et begrenset antall bannere/reklameplasser.

Med bakgrunn i at sidene er nye og erfaringen deretter, hersker det dugnadsånd over det hele!
Pris: Kr. 3.000,-. Varighet: 2-3 måneder. Ta kontakt med sponsor@scae.no dersom dette kunne være av interesse. Loven som gjelder? “FØRST TIL MØLLA”!