Nytt SCAE Styre valgt

SCAE’s medlemmer tok selv initiativet til en Ekstraordinær Generalforsamling den 2. November. Nytt Styre ble valgt. Generalforsamlingen besluttet å modere vedtektene noe (disse kan du som medlem etterhvert finne på disse sidene).

Styret har dessuten besluttet å ha fokus på følgende oppgaver på kort sikt:

  • Kommuniserere aktivt via nye nettsider, Facebook og Twitter. Fra og med nå finnes @scae.no adresser. Vi håper dette vil bidra til å skape mer substans og en bredere grad av kommunikasjon.
  • Rydde opp i en allerede anstrengt økonomi og samtidig gjøre regnskapet transparent for sine medlemmer. Vi håper dette vil skape tilitt og appell hos både medlemmer og sponsorer.
  • Utsette NM Kvalik fra november 09 til uke 7/2010. Herunder vil det følge mer informasjon på www.scae.no
  • Utsette planlagt NM Finale fra Januar 2010 til April 2010. Herunder vil det følge mer informasjon på www.scae.no

Vi takker det forrige Styret og ønsker med dette å føre stafettpinnen videre i beste ånd. Det nye styret består forøvrig av en kombinasjon av tidligere styremedlemmer og friske nye krefter. Oversikt finner du her.