Info-Kit Arrangører

Regionalt Mesterskap NM i Baristakunst
Ulsteinvik 2011

Takk for at du/dere stiller som arrangør av Regionalt Mesterskap (RM) til NM i Baristakunst. Vi er takknemmelige for støtten og vil gjøre det vi kan for å hjelpe dere med arrangementet.

I dette skrivet vil vi belyse viktige ting som skal klargjøres før, under og etter RM. Vi ber dere se på dette som et arbeidsdokument og følge dette ”fra punkt til prikke”.

Ditt ansvar og dine oppgaver før RM:

–          Dere må invitere deltagere til arrangementet. Ta kontakt med kaffebarer i ditt nærmiljø og gjerne nærliggende steder også. Om dere ønsker å trykke opp en flyer eller en plakat så står dere fritt til det, men SCAE Norge har ikke midler til å dekke kostnader forbundet med dette. Om dere velger å trykke opp en flyer eller plakat ser vi helst at dere inkluderer SCAE’s logo. Ta kontakt med en av oss for å få oversendt logo.

–          Husk at jo flere deltagere dere har på RM jo flere plasser får dere i semifinalen i Ulsteinvik (Les mer under)

–          Informer lokal presse og media om arrangementet eller mail hoveddommer@scae.no

–          Alle påmeldinger skal gjøres til deg/dere direkte. Dere må sette opp en deltagerliste med navn, arbeidssted og telefonnummer til alle deltagere. Denne listen skal oversendes Ole før konkurransedagen

–          Deltageravgiften er kr. 250,- for Klassisk Baristakunst. Dette dekker deltagelse helt til finalen! Om man ønsker å delta i andre konkurransegrener (Latte Art, Coffee in Good Spirits eller Cuptasting) må man betale inn ved registrering 250,- per gren.

–          Laste ned dommerskjemaer fra scae.no http://scae.no/learn-essential-info-topmenu-69

–          Laste ned og sette deg godt inn i reglementet for NM i Baristakunst

–          Fremskaffe tre clip-board (skriveunderlag) til dommerskjema, kulepenner og stoppeklokker 

Ditt ansvar på RM dagen:

–          Maskin og kvern skal være renset og klargjort til konkurranse.

–          Sørg for å ha reservesett med melkemugger og kluter. Deltagere er bedt om å ta med ALT de trenger selv, men vær på den sikre siden så du får et vellykket arrangement

–          Melk til deltagere (hel og lett, pluss litt fløte)

–          Alle deltagere SKAL betale inn deltageravgiften FØR kvalik. De SKAL ha med kvittering på innbetaling og det er ditt/deres ansvar å kontrollere dette. Dere skal se kvitteringen og notere ”Betalt” på deltagerlisten som sendes til Ole.

–          Finne en person som kan være ansvarlig for tidtagning under konkurransen. Det skal tas tid på forberedelser, konkurransetid totalt, ekstraheringstid på espressoshot og tid til opprydding

–          Tenk på publikum som kommer for å heie på sine favoritter – sørg for å ha litt kaffe tilgjengelig for disse

–          Lage en oversiktlig liste over deltagere med navn, arbeidssted, telefon og plassering i konkurransen

  

VIKTIG;

Avgjørelsen om hvor mange som går videre til semifinale i Ulsteinvik regnes ut basert på antall deltagere i kvalik. Beregningen er som følger;

–        1-10 deltakere gir én (1) plass i semifinalen. Lokal vinner skal konkurrere i Ulsteinvik.

–        11 eller flere deltagere i kvalik gir to (2) plass i semifinale. Vinner og andre plass skal konkurrere i Ulsteinvik.

–        Når disse er klare, vil høyeste poengsum på landsbasis avgjøre hvem som får de resterende plassene. Vi skal totalt ha 18 deltakere.

 

Ditt ansvar etter kvalik;

–          Oversende deltagerlisten med oversikt over godkjent innbetaling til Ole Sønstebø

–          Oversende resultatlisten med poeng

 

Etter at alle RM er gjennomført og Hoveddommer har mottatt alle resultatlistene vil listen over hvilke deltagere som går videre til semifinale i Ulsteinvik bli lagt ut på hjemmesiden vår. I Ulsteinvik vil vi gjennomføre alle semifinalene på torsdag 31 mars fra tidlig morgen. Finalistene blir annonsert torsdag kveld. Fredag er ”hviledag” for Klassisk Baristakunst og finalen avvikles lørdag

Er det noe dere lurer på ber vi dere ta kontakt med styret i SCAE Norge, Arrangementkomiteen eller Hoveddommer

Kontaktinfo:

Styreleder i SCAE: Hilde Andersen : styret@scae.no

Hoveddommer: Ole Sønstebø hoveddommer@scae.no

Arrangementkomiteen: Silje Carina Bjerkås og Morten Aarnæs: arrangement@scae.no

LAST NED DENNE SIDEN I PDF

{}