SCAE Norge søker arrangører til lokale/regionale kvalifiseringsrunder /NM Klassisk Baristakunst 2011

I år som i fjor trenger vi arrangører for de lokale/regionale kvalifiseringsrundene til NM i Klassisk Baristakunst. 

Arrangementet skal være lokalt forankret, både hva gjelder administrasjon og selve gjennomføringen. Kvalifiseringsrundene er mange baristis første møte med bransjen i formelle former. Det kan være både skremmende, spennende, morsomt og enormt lærerikt.

SCAE ønsker seg lokale arrangementer som favner om både lek og læring, som oppmuntrer baristi over det ganske land til å være med å skape lokale møtesteder der man får brynt seg på både sine egne og andres baristaferdigheter.

Kvalifiseringsrundene skal gi et så autentisk møte med konkurranseformen og bransjen som mulig. Det fordrer god planlegging, god administrasjon og masse entusiasme.

Lokal bransje kjenner lokale forhold med der tilhørende forutsetninger best. Lokal bransje er best egnet til selv å skape disse viktige møteplassene over hele landet. Husk at det er det som til syvende og sist skal gi oss en Norgesmester i 2011…

Praktisk informasjon:

SCAE Norge planlegger å gjennomføre en dommerkalibrering i Oslo i januar. Alle kvalikbyer vil dermed få tilsendt en kalibrert hoveddommer. Dette vil bidra til at bedømmingen foregår på så like premisser som mulig gjennom hele kvalifiseringsrunden.

Lokal arrangør må stille med:

–        Markedsføring lokalt

–        Invitasjon til lokale/regionale kaffebarer

–        Sted og tid for gjennomføring

SCAE Norge stiller med:

–        Hoveddommer

–        Melk

–        Info-Kit: Dommerskjema, ”Rules and Regulations”, resultatlister som skal fylles ut og sendes direkte til SCAE umiddelbart etter konkurransen

Konkurransen:

Viktige ting som skal gjøres før, under og etter kvalik:

Ditt ansvar og dine oppgaver før kvalik;

–         Dere må invitere deltagere til arrangementet. Ta kontakt med kaffebarer i ditt nærmiljø og gjerne nærliggende steder også. Om dere ønsker å trykke opp en flyereller en plakat så står dere fritt til     det, men SCAE Norge har ikke midler til å dekke kostnader forbundet med dette. Husk at jo flere deltagere dere har på kvaliken jo flere plasser får dere i semifinalen (Les mer under)

–         Informer lokal presse og media om arrangementet

–         Sette opp et dommer-team for konkurransedagen.

–         Alle påmeldinger skal gjøres til deg/dere direkte. Dere må sette opp en deltagerliste med navn, arbeidssted og telefonnummer til alle deltagere. Denne listen skal oversendes hoveddommer  før konkurransedagen

–         Fremskaffe tre clip-board (skriveunderlag) til dommerskjema, kulepenner og stoppeklokker

 
Ditt ansvar på kvalikdagen;

–         Maskin og kvern skal være renset og klargjort til konkurranse.

–         Sørg for å ha reservesett med melkemugger og kluter. Deltagere er bedt om å ta med ALT de trenger selv, men vær på den sikre siden så du får et vellykket arrangement

–         Melk til deltagere (hel og lett, pluss litt fløte)

–         Alle deltagere SKAL betale inn deltageravgiften FØR kvalik. De SKAL ha med kvittering på innbetaling og det er deres ansvar å kontrollere dette. Dere skal se kvitteringen og notere ”Betalt” på deltagerlisten som sendes til hoveddommer

–         Finne en person som kan være ansvarlig for tidtagning under konkurransen. Det skal tas tid på forberedelser, konkurransetid totalt, ekstraheringstid på espressoshot og tid til opprydding

–         Tenk på publikum som kommer for å heie på sine favoritter  – sørg for å ha litt kaffe tilgjengelig for disse

–         Lage en oversiktlig liste over deltagere med navn, arbeidssted, telefon og plassering i konkurransen

 
Ditt ansvar etter kvalik;

–         Oversende deltagerlisten med oversikt over godkjent innbetaling til hoveddommer

–         Oversende resultatlisten med poeng

–         Oversende originale dommerskjema til Styreleder i SCAE Norge

Tid for gjennomføring vil være i Februar 2011 (etter dommerkalibrering i Oslo – J an 2011).

Ønsker du å arrangere kvalifiseringsrunde i din by?  Vi setter en frist for å melde interesse til dette innen 20. september 2010. Etter denne dato vil vi publisere hvor og når kvalifiseringsrundene finner sted.

Har du spørsmål til denne informasjonen, ta gjerne kontakt med

Silje Bjerkås (97612242) eller Morten Aarnæs (46964040)

 

Hilsen Arrangementskomite SCAE Norge