Som om noen av oss ikke viste dette fra før

Rotte eksperimenter med kaffe er det mange av (heldige dyr som ikke havner i kreft forsøk), og mens noen resultater er oppsiktsvekkende er det noen som bare bekrefter det noen av oss allerede vet.  Denne gangen er det oppmuntrende nyheter for oss livserfarne, godt patinerte, og gjerne vel avrundede i formene:

Starter vi aldrende hjerner dagen med et par kopper stimulerer dette også hukommelsen og de motoriske evnene…i tillegg til en del andre vel dokumenterte virkinger. ( Human nutrition center Boston Univercity.) Det er her egenerfaring kommer bekreftende inn, så dette er gammelt nytt for  noen av oss.

De beste  resultatene blant de aldrende rottene oppnådde man imidlertid om de over tid daglig fikk servert ekvivalenten til 10 menneske kopper kaffe.  Som vel også kan bekreftes, men en empirisk undersøkelse basert på et utvalg med bare ett menneske er vel neppe statistisk signifikant.  Men siden kaffe generelt bobler over av personlige bastante meninger basert på utvalg med samme størrelse så hvorfor skal vi ikke ta også denne inn over oss?

Altså: Er det hukommelse og motorikk, og legg gjerne til utholdenhet som teller så pøs på med kaffe, og skru opp forventningen til neste rotte forsøk.  Du vil i det minste ikke ha noe problem med å huske dette. Og, det finnes en logisk forklaring på alt.{}