US$ 64 Pund, eller ca Nok 850 pr kilo grønn kaffe

Dette er vinnerprisen i gårsdagens Best of Panama auksjon. Ikke uventet en lot på 8 sekker Geisha fra La Esmeralda. Deretter falt prisene jevnt nedover til  $ 5 for laveste bud blant de 15 lottene. Ca det 4 doble av Fair Trade prisen.  Første lot gikk til US, deretter jevnt fordelt ut over kloden også med mange ukjente navn. Ingen Norske på listen, men ikke mindre enn 3 Svenske. Grattis grabbar.